Er merkevaren på feil kurs? Det er ingen skam å snu.

Bedrifter kan også dra nytte av den viktigste fjellvettregelen.

I ambisiøse bedrifter skjer det stadig endringer. Oppkjøp, restruktureringer, ny teknologi, nye produkter og markedssegmenter – mange glemmer merkevarens kjerne i slike prosesser, og kundeperspektivet havner i andre rekke.

Har du gått deg vill på veien til vekst, er det ingen skam å stoppe opp og justere retning. For det er nettopp nå kunder og ansatte har behov for presis, målrettet og relevant kommunikasjon. Når endringens vind blåser, trenger vi et fast holdepunkt: en solid merkevare.

Hvordan bygge en solid merkevare?

I hverdagen er merkevarebygging ofte en stor sekkebetegnelse for alt som handler om markedsføring og design. Selv om alt henger sammen, skjer arbeidet ofte i feil rekkefølge. Også her bør bedriftene se til fjellvettreglene: Planlegg turen, og si fra hvor du går.

Invester i en timeout

Før man investerer mer tid og penger i markedsføring, er det lurt å ta en timeout for å avklare noen grunnleggende og viktige spørsmål:

  • Hvorfor er bedriften til og for hvem?
  • Hvem skal bedriften konkurrere med?
  • Hva skal merkevaren være mest kjent for?
  • Hva skaper relevans og verdi for kunden?
  • Hvilken markedsposisjon er riktig i dag og for fremtiden?
  • Hva kan skille merkevaren fra andre konkurrenter?
  • Hvorfor skal kunden velge akkurat dette produktet?

Og sist, men ikke minst, hvordan formidler man svarene på alle disse spørsmålene på en måte som skaper interesse hos kunden? Dette danner grunnlaget for en god merkevarestrategi.

Start innenfra

De beste svarene på spørsmålene får man oftest ikke av å involvere ledelsen alene, men ved å ta med seg de ansatte i prosessen. Suksessfulle merkevarer bygges innenfra og ut. På en metodisk, innsiktsfull og ærlig måte får bedriften et bedre grunnlag til å kommunisere mer spisset og målrettet til kunden. De ansatte er nemlig bedriftens viktigste merkevareambassadører.

Et godt innarbeidet styringsverktøy for merkevaren gjør bedriften i stand til å jobbe langsiktig, være konsekvent og relevant. Dette er avgjørende i arbeidet med å styrke en bedrifts posisjon i markedet. I tillegg er det enklere og mer effektivt å utvikle innhold, og å designe og gjennomføre markedsaktiviteter om man har et klart felles mål.

Kraften i storytelling

Et grundig strategi- og posisjoneringsarbeid gir bedriften en misjon og visjon som svarer på kundens behov, og som de ansatte kan være stolte over. Ved å skape en engasjerende forretningsidé og brandstory, har de ansatte en tydelig historie som de kan være stolte over å være en del av, og stolte over å fortelle.

Suksessfulle merkevarer eier en sterk posisjon i kundens sinn, og de har ikke kommet dit fordi de har et unikt produkt eller lavest pris. De har lykkes fordi de har vært tro mot merkevarestrategien og hatt en troverdig storytelling over tid. De våger å utnytte og utforske den emosjonelle kraften i sin markedsføring – og slik har de erobret byer, land, verden og hjerter