Med mål om å nå større markeder

Kunde

Granne er det nære forsikringsselskapet på Nordvestlandet. Før var de Møretrygd. De holder til i Ålesund, Volda, Fosnavåg og har agentkontorer i Stryn og Sogndal. Granne forsikrer rederier og hjørnesteinsbedrifter, små og store familier, gårdbrukere og andre næringsdrivende.

Nytt navn og ny visuell identitet styrker Grannes posisjon.

Oppgave

Forsikringsselskapet hadde bygget en sterk og solid merkevare i sine hovedmarkeder gjennom mange år. Med en lang og stolt historie var de spesielt godt kjent i marin sektor. Selskapet var inne i en strategiprosess for å definere hva de skulle være fremover. De ville i større grad nå ut med sine forsikringsløsninger til et større marked. For å realisere ambisjonene besluttet de å skifte navn og identitet – til en ny og mer fremtidsrettet profil.

Løsning

En granne eller en nabo er en som bor i nærheten av deg, og som alltid er der om det skulle være noe. Granner som hjelper hverandre, er på mange måter opprinnelsen til det som i dag er kjent som forsikring. Fra gammelt av kjøpte fiskebønder båter sammen. Hvis den ene fiskeren mistet båten sin i uvær, eide han fortsatt halvparten i naboen sin båt. På den måten forsikret de seg og tok samtidig vare på hverandre. I tett samarbeid med selskapet utviklet vi visjon, verdier og merkevarestrategi. Navnet ble til etter å ha blitt godt kjent med merkevaren. Videre utviklet vi visuell identitet og webdesign, engasjerende innhold, fleksibelt markedsmateriell og et skiltkonsept som kan tas ut på ulike flater. Granne har beholdt eller styrket posisjonen sin i markedene de er i.

Løsning

En granne eller en nabo er en som bor i nærheten av deg, og som alltid er der om det skulle være noe. Granner som hjelper hverandre, er på mange måter opprinnelsen til det som i dag er kjent som forsikring. Fra gammelt av kjøpte fiskebønder båter sammen. Hvis den ene fiskeren mistet båten sin i uvær, eide han fortsatt halvparten i naboen sin båt. På den måten forsikret de seg og tok samtidig vare på hverandre. I tett samarbeid med selskapet utviklet vi visjon, verdier og merkevarestrategi. Navnet ble til etter å ha blitt godt kjent med merkevaren. Videre utviklet vi visuell identitet og webdesign, engasjerende innhold, fleksibelt markedsmateriell og et skiltkonsept som kan tas ut på ulike flater. Granne har beholdt eller styrket posisjonen sin i markedene de er i.