Merverdi for selskap, by og bygd

Kunde

Konsernet TAFJORD er en sentral samfunnsbygger på Nord-Vestlandet. Med vannkraft, energigjenvinning, telekommunikasjon og kraftnett utvikler og sikrer de avgjørende infrastruktur for næringsliv og lokalsamfunn.

Med digital markedsføring driver vi strategisk merkevarebygging for TAFJORD.

Oppgave

Folk flest på Sunnmøre forbinder merkenavnet TAFJORD med internett og TV-underholdning via et lynraskt fibernett. Men de gjør så utrolig mye mer som skaper liv i bygd og by: energiproduksjon og -infrastruktur og støtte til klubber, lag, organisasjoner og kultur. Som en samfunnsengasjert aktør hadde de behov for å dele kunnskapen om alt de tar ansvar for, og hva slags verdi dette skaper for store og små på Sunnmøre.

Løsning

Sammen med TAFJORD har vi tidligere utviklet merkevarestrategien «Vi skaper liv i bygd og by». Det dannet utgangspunktet for denne kampanjen. Vi ville vise at internettleverandøren også støtter lokalt engasjement, bygger ut kritisk infrastruktur og fremskynder omstillingene til lavutslippssamfunnet. Baluba og hurrarop i små grender og smale og breie klubber og lag kommer godt gjennom skjermen med film. Gjennom over 30 filmer og en målrettet digital kampanje viser målingene vi har gjennomført sammen med kunde at merkekunnskapen om TAFJORD ble betydelig styrket

Løsning

Sammen med TAFJORD har vi tidligere utviklet merkevarestrategien «Vi skaper liv i bygd og by». Det dannet utgangspunktet for denne kampanjen. Vi ville vise at internettleverandøren også støtter lokalt engasjement, bygger ut kritisk infrastruktur og fremskynder omstillingene til lavutslippssamfunnet. Baluba og hurrarop i små grender og smale og breie klubber og lag kommer godt gjennom skjermen med film. Gjennom over 30 filmer og en målrettet digital kampanje viser målingene vi har gjennomført sammen med kunde at merkekunnskapen om TAFJORD ble betydelig styrket