Design for læring

Kunde

Droneakademiet er skolen for ubemannet luftfart. De leverer kurs og konsulenttjenester som åpner nye dører i luftrommet.

For å iverksette posisjoneringsstrategien fikk Droneakademiet ny visuell identitet.

Oppgave

Droneakademiet ville fornye seg. For å posisjonere seg bedre som teknologi- og kunnskapsbedrift ønsket de en visuell identitet som traff målgruppene, og plasserte Droneakademiet på riktig posisjon i markedet.

Løsning

Sammen med kunden fant vi frem en mer tidløs og moderne visuell identitet. Navnetrekket har vi tegnet selv, og det gir et unikt uttrykk for aktøren. Sammen med fargevalgene er designuttrykket stramt og tydelig. Det legger godt til rette for læring, og støtter opp om kunnskapen Droneakademiet formidler, i stedet for å stå i veien for den. Den visuelle identiteten skal gjøre det enkelt for brukerne å lære.

Løsning

Sammen med kunden fant vi frem en mer tidløs og moderne visuell identitet. Navnetrekket har vi tegnet selv, og det gir et unikt uttrykk for aktøren. Sammen med fargevalgene er designuttrykket stramt og tydelig. Det legger godt til rette for læring, og støtter opp om kunnskapen Droneakademiet formidler, i stedet for å stå i veien for den. Den visuelle identiteten skal gjøre det enkelt for brukerne å lære.